BoWex

Sprzęgła z zębami łukowymi

TULEJA BoWex 14
PIASTA BoWex 14
TULEJA BoWex 19
PIASTA BoWex 19
TULEJA BoWex 24
PIASTA BoWex 24
TULEJA BoWex 28
PIASTA BoWex 28
TULEJA BoWex 32
PIASTA BoWex 32
TULEJA BoWex 38
PIASTA BoWex 38
TULEJA BoWex 42
PIASTA BoWex 42
TULEJA BoWex 45
TULEJA BoWex 48
PIASTA BoWex 48
TULEJA BoWex 65
PIASTA BoWex 65
PIASTA BoWex 80
PIASTA BoWex 100
__

Wykaz typowych części BoWex:

01014.100.0000    010141000000    TULEJA BoWex M-14
01014.100.0005    010141000005    TULEJA BoWex M-14 PA12-CF15
01014.100.0600    010141000600    PIASTA BoWex JUNIOR 14 L=23 D=6
01014.100.0700    010141000700    PIASTA BoWex JUNIOR 14 L=23 D=7
01014.100.0800    010141000800    PIASTA BoWex JUNIOR 14 L=23 D=8
01014.100.0900    010141000900    PIASTA BoWex JUNIOR 14 L=23 D=9
01014.100.1000    010141001000    PIASTA BoWex JUNIOR 14 L=23 D=10
01014.100.1100    010141001100    PIASTA BoWex JUNIOR 14 L=23 D=11
01014.100.1200    010141001200    PIASTA BoWex JUNIOR 14 L=23 D=12
01014.100.1400    010141001400    PIASTA BoWex JUNIOR 14 L=23 D=14
01014.110.0600    010141100600    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 14 D=6
01014.110.0700    010141100700    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 14 D=7
01014.110.0800    010141100800    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 14 D=8
01014.110.1000    010141101000    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 14 D=10
01014.110.1100    010141101100    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 14 D=11
01014.110.1200    010141101200    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 14 D=12
01014.110.1400    010141101400    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 14 D=14
01014.110.1600    010141101600    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 14 D=16
01014.200.0040    010142000040    PIASTA BoWex M-14 L=23
01014.200.0600    010142000600    PIASTA BoWex M-14 L=23 6H7
01014.200.0700    010142000700    PIASTA BoWex M-14 L=23 7H7
01014.200.0800    010142000800    PIASTA BoWex M-14 L=23 8H7
01014.200.1000    010142001000    PIASTA BoWex M-14 L=23 10H7
01014.200.1011    010142001011    PIASTA BoWex M-14 L=23 1.1 10H7
01014.200.1100    010142001100    PIASTA BoWex M-14 L=23 11H7
01014.200.1200    010142001200    PIASTA BoWex M-14 L=23 12H7
01014.200.1400    010142001400    PIASTA BoWex M-14 L=23 14H7
01014.200.1500    010142001500    PIASTA BoWex M-14 L=23 15H7
01014.201.0040    010142010040    PIASTA BoWex M-14 L=40
01014.201.1400    010142011400    PIASTA BoWex M-14 L=40 14H7
01014.202.0930    010142020930    PIASTA BoWex M-14 L=23 9,05+0,03 Tb b=3,17
01014.202.1590    010142021590    PIASTA BoWex M-14 L=23 15,87 Ed b=4,75
01014.203.1040    010142031040    PIASTA BoWex M-14 L=26 N/1 1:8 9,7 b=2,4 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø23x8, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø18x9
01019.100.0000    010191000000    TULEJA BoWex M-19
01019.100.0005    010191000005    TULEJA BoWex M-19 PA12-CF15
01019.100.1000    010191001000    PIASTA BoWex JUNIOR 19 L=25 D=10
01019.100.1100    010191001100    PIASTA BoWex JUNIOR 19 L=25 D=11
01019.100.1200    010191001200    PIASTA BoWex JUNIOR 19 L=25 D=12
01019.100.1400    010191001400    PIASTA BoWex JUNIOR 19 L=25 D=14
01019.100.1500    010191001500    PIASTA BoWex JUNIOR 19 L=25 D=15
01019.100.1600    010191001600    PIASTA BoWex JUNIOR 19 L=25 D=16
01019.100.1900    010191001900    PIASTA BoWex JUNIOR 19 L=25 D=19
01019.110.1200    010191101200    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 19 D=12
01019.110.1400    010191101400    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 19 D=14
01019.110.1500    010191101500    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 19 D=15
01019.110.1600    010191101600    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 19 D=16
01019.110.1900    010191101900    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 19 D=19
01019.200.0040    010192000040    PIASTA BoWex M-19 L=25
01019.200.0800    010192000800    PIASTA BoWex M-19 L=25 8H7
01019.200.0900    010192000900    PIASTA BoWex M-19 L=25 9H7
01019.200.1000    010192001000    PIASTA BoWex M-19 L=25 10H7
01019.200.1100    010192001100    PIASTA BoWex M-19 L=25 11H7
01019.200.1200    010192001200    PIASTA BoWex M-19 L=25 12H7
01019.200.1400    010192001400    PIASTA BoWex M-19 L=25 14H7
01019.200.1500    010192001500    PIASTA BoWex M-19 L=25 15H7
01019.200.1600    010192001600    PIASTA BoWex M-19 L=25 16H7
01019.200.1700    010192001700    PIASTA BoWex M-19 L=25 17H7
01019.200.1800    010192001800    PIASTA BoWex M-19 L=25 18H7
01019.200.1900    010192001900    PIASTA BoWex M-19 L=25 19H7
01019.200.2000    010192002000    PIASTA BoWex M-19 L=25 20H7
01019.201.0040    010192010040    PIASTA BoWex M-19 L=40
01019.201.1600    010192011600    PIASTA BoWex M-19 L=40 16H7
01019.201.1900    010192011900    PIASTA BoWex M-19 L=40 19H7
01019.201.2000    010192012000    PIASTA BoWex M-19 L=40 20H7
01019.203.1040    010192031040    PIASTA BoWex M-19 L=25 N/1 1:8 9,7 b=2,4 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø23x8, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø18x8
01019.235.1801    010192351801    PIASTA BoWex M-19 SSR L=25 18H7 BEZ WKRĘTA
01024.010.1900    010240101900    TULEJOPIASTA SPRZĘGŁA BOWEX 24 BJ24 D=19
01024.010.2200    010240102200    TULEJOPIASTA SPRZĘGŁA BOWEX 24 BJ24 D=22
01024.040.2425    010240402425    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 24 SD1 24H7 Z TULEJĄ
01024.100.0000    010241000000    TULEJA BoWex M-24
01024.100.0005    010241000005    TULEJA BoWex M-24 PA12-CF15
01024.100.0020    010241000020    TULEJA BoWex 24 AS
01024.100.0030    010241000030    TULEJA BoWex Spec.I-24
01024.100.1000    010241001000    PIASTA BoWex JUNIOR 24 L=26 D=10
01024.100.1100    010241001100    PIASTA BoWex JUNIOR 24 L=26 D=11
01024.100.1200    010241001200    PIASTA BoWex JUNIOR 24 L=26 D=12
01024.100.1400    010241001400    PIASTA BoWex JUNIOR 24 L=26 D=14
01024.100.1500    010241001500    PIASTA BoWex JUNIOR 24 L=26 D=15
01024.100.1600    010241001600    PIASTA BoWex JUNIOR 24 L=26 D=16
01024.100.1800    010241001800    PIASTA BoWex JUNIOR 24 L=26 D=18
01024.100.1900    010241001900    PIASTA BoWex JUNIOR 24 L=26 D=19
01024.100.2000    010241002000    PIASTA BoWex JUNIOR 24 L=26 D=20
01024.100.2200    010241002200    PIASTA BoWex JUNIOR 24 L=26 D=22
01024.100.2400    010241002400    PIASTA BoWex JUNIOR 24 L=26 D=24
01024.110.1400    010241101400    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 24 D=14
01024.110.1500    010241101500    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 24 D=15
01024.110.1600    010241101600    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 24 D=16
01024.110.1800    010241101800    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 24 D=18
01024.110.1900    010241101900    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 24 D=19
01024.110.2000    010241102000    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 24 D=20
01024.110.2400    010241102400    TULEJOPIASTA BoWex JUNIOR 24 D=24
01024.140.0000    010241400000    TULEJA BoWex SD-24
01024.200.0040    010242000040    PIASTA BoWex M-24 L=26
01024.200.0600    010242000600    PIASTA BoWex M-24 L=26 6H7
01024.200.1000    010242001000    PIASTA BoWex M-24 L=26 10H7
01024.200.1100    010242001100    PIASTA BoWex M-24 L=26 11H7
01024.200.1200    010242001200    PIASTA BoWex M-24 L=26 12H7
01024.200.1300    010242001300    PIASTA BoWex M-24 L=26 13H7
01024.200.1400    010242001400    PIASTA BoWex M-24 L=26 14H7
01024.200.1500    010242001500    PIASTA BoWex M-24 L=26 15H7
01024.200.1600    010242001600    PIASTA BoWex M-24 L=26 16H7
01024.200.1700    010242001700    PIASTA BoWex M-24 L=26 17H7
01024.200.1800    010242001800    PIASTA BoWex M-24 L=26 18H7
01024.200.1900    010242001900    PIASTA BoWex M-24 L=26 19H7
01024.200.2000    010242002000    PIASTA BoWex M-24 L=26 20H7
01024.200.2200    010242002200    PIASTA BoWex M-24 L=26 22H7
01024.200.2400    010242002400    PIASTA BoWex M-24 L=26 24H7
01024.200.2500    010242002500    PIASTA BoWex M-24 L=26 25H7
01024.201.0040    010242010040    PIASTA BoWex M-24 L=50
01024.201.1400    010242011400    PIASTA BoWex M-24 L=50 14H7
01024.201.1800    010242011800    PIASTA BoWex M-24 L=50 18H7
01024.201.1900    010242011900    PIASTA BoWex M-24 L=50 19H7
01024.201.2000    010242012000    PIASTA BoWex M-24 L=50 20H7
01024.201.2400    010242012400    PIASTA BoWex M-24 L=50 24H7
01024.202.1215    010242021215    PIASTA BoWex M-24 L=26 12,7 Ta b=3,17
01024.202.1706    010242021706    PIASTA BoWex M-24 L=26 17,465H7 DNH b=4,75
01024.202.1930    010242021930    PIASTA BoWex M-24 L=26 19,05 A b=4,78
01024.202.1931    010242021931    PIASTA BoWex M-24 L=50 19,05 A b=4,78
01024.202.2280    010242022280    PIASTA BoWex M-24 L=26 22,22 G b=4,75
01024.202.2511    010242022511    PIASTA BoWex M-24 L=26 25,40 Hs b=6,35
01024.203.1040    010242031040    PIASTA BoWex M-24 L=26 N/1 1:8 9,7 b=2,4 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø23x8, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø25x9
01024.203.1710    010242031710    PIASTA BoWex M-24 L=30 B-17 1:5 16,85 b=3 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø28x11,5
01024.203.1740    010242031740    PIASTA BoWex M-24 L=35 N/2 1:8 17,287 b=3,2 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø28x11
01024.203.1741    010242031741    PIASTA BoWex M-24 L=35 N/2A 1:8 17,287 b=4 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø28x11
01024.206.2009    010242062009    PIASTA BoWex M-24 L=50 20H7 b=5 t2=22,3 (2xM5)
01024.220.0050    010242200050    PIASTA BoWex M-24 SR L=36 (OTWÓR WSTĘPNY 10)
01024.220.2400    010242202400    PIASTA BoWex M-24 SR L=36 24H7
01024.241.0040    010242410040    PIASTA BoWex 24 SD
01024.540.0001    010245400001    PIERŚCIEŃ ROZŁĄCZNY DO BoWex 24 SD
01024.905.0051    010249050051    PIASTA BoWex M-24 1.4571 ST L=26 (OTWÓR WSTĘPNY 10)
01024.905.1402    010249051402    PIASTA BoWex M-24 1.4571 ST L=26 14H7
01024.905.1801    010249051801    PIASTA BoWex M-24 1.4571 ST L=26 18H7
01024.905.2403    010249052403    TULEJOPIASTA SPRZĘGŁA BOWEX 24 BJ24 24H7 CC 493 K
01028.010.0050    010280100050    TULEJOPIASTA SPRZĘGŁA BoWex 28 BJ28 (OTWÓR WSTĘPNY 6)
01028.010.1600    010280101600    TULEJOPIASTA SPRZĘGŁA BOWEX 28 BJ28 D=16
01028.010.2500    010280102500    TULEJOPIASTA SPRZĘGŁA BOWEX 28 BJ28 D=25
01028.010.2800    010280102800    TULEJOPIASTA SPRZĘGŁA BOWEX 28 BJ28 D=28
01028.040.2025    010280402025    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 28 SD1 20H7 Z TULEJĄ
01028.040.2500    010280402500    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 28 SD 25H7 Z TULEJĄ
01028.040.2800    010280402800    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 28 SD 28H7 Z TULEJĄ
01028.040.2825    010280402825    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 28 SD1 28H7 Z TULEJĄ
01028.100.0000    010281000000    TULEJA BoWex M-28
01028.100.0003    010281000003    TULEJA BoWex M-28 DH=66 L=21 WYKONANIE SPECJALNE
01028.100.0005    010281000005    TULEJA BoWex M-28 PA12-CF15
01028.100.0020    010281000020    TULEJA BoWex 28 AS
01028.100.0030    010281000030    TULEJA BoWex Spec.I-28
01028.100.0073    010281000073    TULEJA BoWex Spec.I-28 DH=66 L=112,5
01028.100.0200    010281000200    TULEJA BoWex 28 GT PA12-CF15
01028.140.0000    010281400000    TULEJA BoWex SD-28
01028.200.0040    010282000040    PIASTA BoWex M-28 L=40
01028.200.1200    010282001200    PIASTA BoWex M-28 L=40 12H7
01028.200.1300    010282001300    PIASTA BoWex M-28 L=40 13H7
01028.200.1400    010282001400    PIASTA BoWex M-28 L=40 14H7
01028.200.1500    010282001500    PIASTA BoWex M-28 L=40 15H7
01028.200.1600    010282001600    PIASTA BoWex M-28 L=40 16H7
01028.200.1700    010282001700    PIASTA BoWex M-28 L=40 17H7
01028.200.1800    010282001800    PIASTA BoWex M-28 L=40 18H7
01028.200.1900    010282001900    PIASTA BoWex M-28 L=40 19H7
01028.200.2000    010282002000    PIASTA BoWex M-28 L=40 20H7
01028.200.2200    010282002200    PIASTA BoWex M-28 L=40 22H7
01028.200.2400    010282002400    PIASTA BoWex M-28 L=40 24H7
01028.200.2500    010282002500    PIASTA BoWex M-28 L=40 25H7
01028.200.2600    010282002600    PIASTA BoWex M-28 L=40 26H7
01028.200.2800    010282002800    PIASTA BoWex M-28 L=40 28H7
01028.201.0040    010282010040    PIASTA BoWex M-28 L=55
01028.201.1200    010282011200    PIASTA BoWex M-28 L=55 12H7
01028.201.1900    010282011900    PIASTA BoWex M-28 L=55 19H7
01028.201.2000    010282012000    PIASTA BoWex M-28 L=55 20H7
01028.201.2200    010282012200    PIASTA BoWex M-28 L=55 22H7
01028.201.2800    010282012800    PIASTA BoWex M-28 L=55 28H7
01028.202.1930    010282021930    PIASTA BoWex M-28 L=40 19,05 A b=4,78
01028.202.2260    010282022260    PIASTA BoWex M-28 L=40 22,22 Gs b=4,78
01028.202.2280    010282022280    PIASTA BoWex M-28 L=40 22,22 G b=4,75
01028.202.2511    010282022511    PIASTA BoWex M-28 L=40 25,4 Hs b=6,35
01028.203.1040    010282031040    PIASTA BoWex M-28 L=30 N/1 1:8 9,7 b=2,4 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø23x10, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø25x13
01028.203.1440    010282031440    PIASTA BoWex M-28 L=30 N/1D 1:8 14 b=3 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø28x10, PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø28x12,5
01028.203.1710    010282031710    PIASTA BoWex M-28 L=40 B-17 1:5 16,85 b=3 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø36x21,5
01028.203.1740    010282031740    PIASTA BoWex M-28 L=40 N/2 1:8 17,287 b=3,2 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø35x12, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø36x16
01028.203.1741    010282031741    PIASTA BoWex M-28 L=40 N/2A 1:8 17,287 b=4 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø35x12; PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø36x16
01028.203.2510    010282032510    PIASTA BoWex M-28 L=40 D-25 1:5 24,85 b=5 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø36x13,5
01028.204.1614    010282041614    PIASTA BoWex 28 L=40 17x14 DIN5482 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø25x10
01028.204.5901    010282045901    PIASTA BoWex 28 L=40 16/32 Z=11 PI-S
01028.205.1507    010282051507    PIASTA BoWex M-28 L=40 15H7 b=4 t2=16,8 t=18 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø30x10
01028.205.2509    010282052509    PIASTA BoWex M-28 L=40 25N7 b=7 t2=28,2
01028.230.2500    010282302500    PIASTA BoWex M-28 SSR L=40 25H7
01028.241.0040    010282410040    PIASTA BoWex 28 SD
01028.506.3501    010285063501    TARCZA ZĘBATA B28 35F8
01028.540.0001    010285400001    PIERŚCIEŃ ROZŁĄCZNY DO BoWex 28 SD
01028.905.2500    010289052500    PIASTA BoWex M-28 1.4571 ST L=40 25H7
01028.905.2800    010289052800    PIASTA BoWex M-28 1.4571 ST L=40 28H7
01032.040.2400    010320402400    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 32 SD 24H7 Z TULEJĄ
01032.040.3200    010320403200    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 32 SD 32H7 Z TULEJĄ
01032.100.0000    010321000000    TULEJA BoWex M-32
01032.100.0005    010321000005    TULEJA BoWex M-32 PA12-CF15
01032.100.0020    010321000020    TULEJA BoWex 32 AS
01032.100.0030    010321000030    TULEJA BoWex Spec.I-32
01032.120.0000    010321200000    TULEJA BoWex 32 SG/SSR
01032.140.0000    010321400000    TULEJA BoWex SD-32
01032.200.0040    010322000040    PIASTA BoWex M-32 L=40
01032.200.1500    010322001500    PIASTA BoWex M-32 L=40 15H7
01032.200.1600    010322001600    PIASTA BoWex M-32 L=40 16H7
01032.200.1700    010322001700    PIASTA BoWex M-32 L=40 17H7
01032.200.1900    010322001900    PIASTA BoWex M-32 L=40 19H7
01032.200.2000    010322002000    PIASTA BoWex M-32 L=40 20H7
01032.200.2200    010322002200    PIASTA BoWex M-32 L=40 22H7
01032.200.2400    010322002400    PIASTA BoWex M-32 L=40 24H7
01032.200.2500    010322002500    PIASTA BoWex M-32 L=40 25H7
01032.200.2800    010322002800    PIASTA BoWex M-32 L=40 28H7
01032.200.3000    010322003000    PIASTA BoWex M-32 L=40 30H7
01032.200.3200    010322003200    PIASTA BoWex M-32 L=40 32H7
01032.201.0040    010322010040    PIASTA BoWex M-32 L=55
01032.201.2400    010322012400    PIASTA BoWex M-32 L=55 24H7
01032.201.2500    010322012500    PIASTA BoWex M-32 L=55 25H7
01032.201.3000    010322013000    PIASTA BoWex M-32 L=55 30H7
01032.201.3200    010322013200    PIASTA BoWex M-32 L=55 32H7
01032.202.2511    010322022511    PIASTA BoWex M-32 L=40 25,4 Hs b=6,35
01032.202.2870    010322022870    PIASTA BoWex M-32 L=40 28,58 Sb b=6,35
01032.202.2871    010322022871    PIASTA BoWex M-32 L=55 28,58 Sb b=6,35 DWA WKRĘTY M8
01032.202.2882    010322022882    PIASTA BoWex M-32 L=40 28,575 Sa b=6,35
01032.203.1710    010322031710    PIASTA BoWex M-32 L=40 B-17 1:5 16,85 b=3 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø36x21,5
01032.203.1741    010322031741    PIASTA BoWex M-32 L=40 N/2A 1:8 17,287 b=4 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø36x16
01032.203.2240    010322032240    PIASTA BoWex M-32 L=40 N/3 1:8 22,002 b=4 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø36x12
01032.203.2510    010322032510    PIASTA BoWex M-32 D-25 1:5 24,85 b=5
01032.205.2505    010322052505    PIASTA BoWex M-32 L=40 25N7 b=7 t2=28,2
01032.205.2506    010322052506    PIASTA BoWex M-32 L=40 25H7 b=7 t2=28,2
01032.206.2002    010322062002    PIASTA BoWex M-32 L=35,5 20H7
01032.206.2004    010322062004    PIASTA BoWex M-32 L=35 20H7
01032.241.0040    010322410040    PIASTA BoWex 32 SD
01032.540.0001    010325400001    PIERŚCIEŃ ROZŁĄCZNY DO BoWex 32 SD
01038.100.0000    010381000000    TULEJA BoWex M-38
01038.100.0005    010381000005    TULEJA BoWex M-38 PA12-CF15
01038.100.0090    010381000090    TULEJA BoWex 38 GT PA12-CF15
01038.200.0040    010382000040    PIASTA BoWex M-38 L=40
01038.200.1200    010382001200    PIASTA BoWex M-38 L=40 12H7
01038.200.1400    010382001400    PIASTA BoWex M-38 L=40 14H7
01038.200.1600    010382001600    PIASTA BoWex M-38 L=40 16H7
01038.200.1700    010382001700    PIASTA BoWex M-38 L=40 17H7
01038.200.1800    010382001800    PIASTA BoWex M-38 L=40 18H7
01038.200.1900    010382001900    PIASTA BoWex M-38 L=40 19H7
01038.200.2000    010382002000    PIASTA BoWex M-38 L=40 20H7
01038.200.2200    010382002200    PIASTA BoWex M-38 L=40 22H7
01038.200.2400    010382002400    PIASTA BoWex M-38 L=40 24H7
01038.200.2500    010382002500    PIASTA BoWex M-38 L=40 25H7
01038.200.2600    010382002600    PIASTA BoWex M-38 L=40 26H7
01038.200.2800    010382002800    PIASTA BoWex M-38 L=40 28H7
01038.200.3000    010382003000    PIASTA BoWex M-38 L=40 30H7
01038.200.3200    010382003200    PIASTA BoWex M-38 L=40 32H7
01038.200.3500    010382003500    PIASTA BoWex M-38 L=40 35H7
01038.200.3800    010382003800    PIASTA BoWex M-38 L=40 38H7
01038.201.0040    010382010040    PIASTA BoWex M-38 L=60
01038.201.2400    010382012400    PIASTA BoWex M-38 L=60 24H7
01038.201.2500    010382012500    PIASTA BoWex M-38 L=60 25H7
01038.201.2800    010382012800    PIASTA BoWex M-38 L=60 28H7
01038.201.3800    010382013800    PIASTA BoWex M-38 L=60 38H7
01038.202.1570    010382021570    PIASTA BoWex M-38 L=40 15,88 Es b=4
01038.202.1930    010382021930    PIASTA BoWex M-38 L=40 19,05 A b=4,78
01038.202.2280    010382022280    PIASTA BoWex M-38 L=40 22,22 G b=4,75
01038.202.2511    010382022511    PIASTA BoWex M-38 L=40 25,4+0,0254 Hs b=6,35+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14 Ø1"x1/4")
01038.202.2883    010382022883    PIASTA BoWex M-38 L=60 28,575 Sa b=6,35
01038.202.3150    010382023150    PIASTA BoWex M-38 L=40 31,75 K b=7,93
01038.202.3415    010382023415    PIASTA BoWex M-38 L=40 34,925 Ma b=7,93
01038.202.3601    010382023601    PIASTA BoWex M-38 L=40 36,512 Cb b=9,525+0,0635 (ANSI/AGMA 9002-C14 Ø1 7/16"x3/8")
01038.203.1040    010382031040    PIASTA BoWex M-38 L=30 N/1 1:8 9,7 b=2,4
01038.203.1710    010382031710    PIASTA BoWex M-38 L=40 B-17 1:5 16,85 b=3 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø36x21,5
01038.203.1740    010382031740    PIASTA BoWex M-38 L=40 N/2 1:8 17,287 b=3,2 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø36x16
01038.203.1741    010382031741    PIASTA BoWex M-38 L=40 N/2A 1:8 17,287 b=4 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø35x10, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø36x16
01038.203.2240    010382032240    PIASTA BoWex M-38 L=40 N/3 1:8 22,002 b=4 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø48x15, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø36x12
01038.203.2510    010382032510    PIASTA BoWex M-38 D-25 1:5 24,85 b=5
01038.204.5513    010382045513    PIASTA BoWex 38 L=40 P558101 16/32 Z=9 PH-S K
01038.205.0006    010382050006    PIASTA BoWex M-38 L=40 K BEZ NACIĘCIA
01038.205.1502    010382051502    PIASTA BoWex M-38 L=40 15H7 b=4 t2=16,8 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø30x10
01038.905.0051    010389050051    PIASTA BoWex M-38 1.4571 ST L=40 (OTWÓR WSTĘPNY 10)
01038.905.2201    010389052201    PIASTA BoWex M-38 1.4571 ST L=40 22H7
01038.905.3001    010389053001    PIASTA BoWex M-38 1.4571 ST L=40 30H7
01038.905.3801    010389053801    PIASTA BoWex M-38 1.4571 ST L=40 38H7
01042.100.0000    010421000000    TULEJA BoWex M-42
01042.200.0040    010422000040    PIASTA BoWex M-42 L=42
01042.200.1200    010422001200    PIASTA BoWex M-42 L=42 12H7
01042.200.2000    010422002000    PIASTA BoWex M-42 L=42 20H7
01042.200.2200    010422002200    PIASTA BoWex M-42 L=42 22H7
01042.200.2400    010422002400    PIASTA BoWex M-42 L=42 24H7
01042.200.2500    010422002500    PIASTA BoWex M-42 L=42 25H7
01042.200.2600    010422002600    PIASTA BoWex M-42 L=42 26H7
01042.200.2800    010422002800    PIASTA BoWex M-42 L=42 28H7
01042.200.3000    010422003000    PIASTA BoWex M-42 L=42 30H7
01042.200.3099    010422003099    PIASTA BoWex M-42 30H7 B/W
01042.200.3200    010422003200    PIASTA BoWex M-42 L=42 32H7
01042.200.3500    010422003500    PIASTA BoWex M-42 L=42 35H7
01042.200.3800    010422003800    PIASTA BoWex M-42 L=42 38H7
01042.200.4000    010422004000    PIASTA BoWex M-42 L=42 40H7
01042.200.4200    010422004200    PIASTA BoWex M-42 L=42 42H7
01042.202.1930    010422021930    PIASTA BoWex M-42 L=42 19,05 A b=4,78
01042.202.2290    010422022290    PIASTA BoWex M-42 L=42 22,22 F b=6,38
01042.202.2511    010422022511    PIASTA BoWex M-42 L=42 25,40+0,0254 Hs b=6,35+0,051 (ANSI/AGMA 9002-C14Ø1"x1/4")
01042.202.2570    010422022570    PIASTA BoWex M-42 L=42 25,38+0,03 Bs b=6,37
01042.202.2882    010422022882    PIASTA BoWex M-42 L=42 28,575 Sa b=6,35
01042.202.3415    010422023415    PIASTA BoWex M-42 L=42 34,925 Ma b=7,93
01042.202.3601    010422023601    PIASTA BoWex M-42 L=42 36,5 Cb b=9,55
01042.202.4150    010422024150    PIASTA BoWex M-42 L=42 41,275 Nb b=9,55
01042.203.1710    010422031710    PIASTA BoWex M-42 L=42 B-17 1:5 16,85 b=3 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø45x23,5
01042.203.1740    010422031740    PIASTA BoWex M-42 L=42 N/2 1:8 17,287 b=3,2 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø45x18
01042.203.1741    010422031741    PIASTA BoWex M-42 L=42 N/2A 1:8 17,287 b=4 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø45x18
01042.203.1743    010422031743    PIASTA BoWex M-42 L=42 N/2 1:8 17,287 b=3,2 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø35x12, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø45x18
01042.203.1746    010422031746    PIASTA BoWex M-42 L=37,5 N/2A 1:8 17,287 b=4 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø35x12, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø45x13,5
01042.203.2240    010422032240    PIASTA BoWex M-42 L=42 N/3 1:8 22,002 b=4 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø45x14
01042.203.2245    010422032245    PIASTA BoWex M-42 L=28 N/3 1:8 22,002 b=4 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø48x8
01042.203.2510    010422032510    PIASTA BoWex M-42 L=42 D-25 1:5 24,85 b=5 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø45x15,5
01042.204.0526    010422040526    PIASTA BoWex 42 L=40 P500205 30x2x14x7H DIN5480 K
01042.204.0527    010422040527    PIASTA BoWex 42 L=42 P500203 30x2x14x8H DIN5480 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6
01042.204.0701    010422040701    PIASTA BoWex 42 L=42 P500202 25x1,25x18x7H DIN5480 K
01042.204.0709    010422040709    PIASTA BoWex 42 L=37,5 30x2x14x8H DIN5480 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6
01042.204.0712    010422040712    PIASTA BoWex 42 L=34 30x2x14x7H DIN5480 K
01042.204.1705    010422041705    PIASTA BOWEX 42 L=42 17x14 DIN5482 K
01042.204.5513    010422045513    PIASTA BoWex 42 L=42 P558101 16/32 Z=9 PH-S K
01042.204.5519    010422045519    PIASTA BoWex 42 L=42 P567101 16/32 Z=13 PB-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x5
01042.204.5522    010422045522    PIASTA BoWex 42 L=42 P561201 16/32 Z=15 PB-BS K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø40x5
01042.204.5527    010422045527    PIASTA BoWex 42 L=42 P556201 12/24 Z=14 PC-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x10
01042.204.5705    010422045705    PIASTA BoWex 42 L=35 P559101 16/32 Z=11 PI K
01042.204.5707    010422045707    PIASTA BoWex 42 L=42 P660101 16/32 Z=13 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x5, ROWEK NA PIERŚCIEŃ OSADCZY
01042.204.5709    010422045709    PIASTA BoWex 42 L=40 P567101 16/32 Z=15 PB-BS K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø50x3
01042.204.5711    010422045711    PIASTA BoWex 42 L=37,5 16/32 Z=15 PB-BS K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø50x5, Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01042.204.5712    010422045712    PIASTA BoWex 42 L=42 P660201 16/32 Z=15 PB-BS K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø50x5
01042.204.5713    010422045713    PIASTA BoWex 42 L=37,5 16/32 Z=11 PI-S K
01042.204.5718    010422045718    PIASTA BoWex 42 L=36 16/32 Z=13 PB-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x3,5
01042.204.5719    010422045719    PIASTA BoWex 42 L=32 16/32 Z=15 PB-BC K 3 ZĘBY USUNIĘTE
01042.204.5720    010422045720    PIASTA BoWex 42 L=35 16/32 Z=9 PH-S K
01042.204.5724    010422045724    PIASTA BoWex 42 L=42 16/32 Z=13 PB-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø34x5
01042.204.5738    010422045738    PIASTA BoWex 42 L=40 16/32 Z=11 PI-S K PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø36x3,5; Ø25x14
01042.204.5746    010422045746    PIASTA BoWex 42 L=35,5 16/32 Z=13 PB-S K
01042.204.5747    010422045747    PIASTA BoWex 42 L=33 16/32 Z=13 PB-S K
01042.204.5769    010422045769    PIASTA BoWex 42 L=36 16/32 Z=15 PB-BS K 1 ZĄB USUNIĘTY, PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø50x4
01042.204.5776    010422045776    PIASTA BoWex 42 L=34 16/32 Z=15 PB-BS K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø50x2
01042.204.5908    010422045908    PIASTA BoWex 42 L=42 16/32 Z=13 PB-S 1 ZĄB USUNIĘTY, PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x5
01042.204.5910    010422045910    PIASTA BoWex 42 L=42 16/32 Z=15 PB-BS 1 ZĄB USUNIĘTY, PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø50x5
01042.205.0006    010422050006    PIASTA BoWex M-42 L=42 K BEZ NACIĘCIA
01042.205.3050    010422053050    PIASTA BoWex M-42 L=42 30H7 B/W K
01042.500.0050    010425000050    PIASTA BoWex M-42 ST L=42 (OTWÓR WSTĘPNY 13)
01042.504.0901    010425040901    PIASTA BoWex 42 ST L=42 30x2x14x8H DIN5480 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø61x5
01042.504.0902    010425040902    PIASTA BoWex 42 ST L=36 30x2x14x7H DIN5480
01042.504.5534    010425045534    PIASTA BoWex 42 ST L=42 P564301 16/32 Z=23 PD-S K
01045.040.2500    010450402500    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 45 SD 25H7 Z TULEJĄ
01045.040.2525    010450402525    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 45 SD1 25H7 Z TULEJĄ
01045.040.3000    010450403000    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 45 SD 30H7 Z TULEJĄ
01045.040.3800    010450403800    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 45 SD 38H7 Z TULEJĄ
01045.040.3825    010450403825    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 45 SD1 38H7 Z TULEJĄ
01045.040.4025    010450404025    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 45 SD1 40H7 Z TULEJĄ
01045.040.4500    010450404500    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 45 SD 45H7 Z TULEJĄ
01045.100.0020    010451000020    TULEJA BoWex 45 AS
01045.100.0030    010451000030    TULEJA BoWex Spec.I-45
01045.100.0084    010451000084    TULEJA BoWex 45 AS L=45
01045.120.0000    010451200000    TULEJA BoWex 45 SG/SSR
01045.120.0005    010451200005    OSŁONA PRZECIWPYŁOWA BoWex 45 SG
01045.130.0050    010451300050    TULEJA BoWex 45 SSR1
01045.140.0000    010451400000    TULEJA BoWex SD-45
01045.206.0040    010452060040    PIASTA BoWex 45 CD L=55,5
01045.230.0040    010452300040    PIASTA BoWex M-45 SSR L=42
01045.230.2000    010452302000    PIASTA BoWex M-45 SSR L=42 20H7
01045.230.3000    010452303000    PIASTA BoWex M-45 SSR L=42 30H7
01045.230.3500    010452303500    PIASTA BoWex M-45 SSR L=42 35H7
01045.241.0040    010452410040    PIASTA BoWex 45 SD
01045.241.3800    010452413800    PIASTA BoWex 45 SD 38H7
01045.540.0001    010455400001    PIERŚCIEŃ ROZŁĄCZNY DO BoWex 45 SD
01048.100.0000    010481000000    TULEJA BoWex M-48
01048.100.0005    010481000005    TULEJA BoWex M-48 PA12-CF15
01048.200.0040    010482000040    PIASTA BoWex M-48 L=50
01048.200.1400    010482001400    PIASTA BoWex M-48 L=50 14H7
01048.200.1600    010482001600    PIASTA BoWex M-48 L=50 16H7
01048.200.1900    010482001900    PIASTA BoWex M-48 L=50 19H7
01048.200.2000    010482002000    PIASTA BoWex M-48 L=50 20H7
01048.200.2400    010482002400    PIASTA BoWex M-48 L=50 24H7
01048.200.2500    010482002500    PIASTA BoWex M-48 L=50 25H7
01048.200.2600    010482002600    PIASTA BoWex M-48 L=50 26H7
01048.200.2800    010482002800    PIASTA BoWex M-48 L=50 28H7
01048.200.3000    010482003000    PIASTA BoWex M-48 L=50 30H7
01048.200.3200    010482003200    PIASTA BoWex M-48 L=50 32H7
01048.200.3500    010482003500    PIASTA BoWex M-48 L=50 35H7
01048.200.3600    010482003600    PIASTA BoWex M-48 L=50 36H7
01048.200.3800    010482003800    PIASTA BoWex M-48 L=50 38H7
01048.200.4000    010482004000    PIASTA BoWex M-48 L=50 40H7
01048.200.4200    010482004200    PIASTA BoWex M-48 L=50 42H7
01048.200.4400    010482004400    PIASTA BoWex M-48 L=50 44H7
01048.200.4500    010482004500    PIASTA BoWex M-48 L=50 45H7
01048.200.4800    010482004800    PIASTA BoWex M-48 L=50 48H7
01048.201.0040    010482010040    PIASTA BoWex M-48 L=60
01048.201.2000    010482012000    PIASTA BoWex M-48 L=60 20H7
01048.201.2200    010482012200    PIASTA BoWex M-48 L=60 22H7
01048.201.2800    010482012800    PIASTA BoWex M-48 L=60 28H7
01048.201.3000    010482013000    PIASTA BoWex M-48 L=60 30H7
01048.201.3500    010482013500    PIASTA BoWex M-48 L=60 35H7
01048.201.4000    010482014000    PIASTA BoWex M-48 L=60 40H7
01048.201.4200    010482014200    PIASTA BoWex M-48 L=60 42H7
01048.201.4800    010482014800    PIASTA BoWex M-48 L=60 48H7
01048.202.2280    010482022280    PIASTA BoWex M-48 L=50 22,22 G b=4,75
01048.202.2511    010482022511    PIASTA BoWex M-48 L=50 25,40 Hs b=6,35
01048.202.2570    010482022570    PIASTA BoWex M-48 L=50 25,38 Bs b=6,37
01048.202.2572    010482022572    PIASTA BoWex M-48 L=50 25,38 Bs b=6,37 (TSB)
01048.202.2870    010482022870    PIASTA BoWex M-48 L=50 28,58 Sb b=6,35
01048.202.2882    010482022882    PIASTA BoWex M-48 L=50 28,575 Sa b=6,35
01048.202.4702    010482024702    PIASTA BoWex M-48 L=50 47,625+0,0254 Lu b=12,7+0,0635 (ANSI/AGMA 9002-C14Ø1 7/8"x1/2")
01048.203.1741    010482031741    PIASTA BoWex M-48 L=60 N/2 1:8 17,287 b=3,2 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø38x16, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø45x36
01048.203.1742    010482031742    PIASTA BoWex M-48 L=60 N/2a 1:8 17,287 b=4 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø46x36
01048.203.2246    010482032246    PIASTA BoWex M-48 L=60 N/3 1:8 22,002 b=4 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø45x8, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø45x32
01048.203.2512    010482032512    PIASTA BoWex M-48 L=50 D-25 1:5 24,85 b=5
01048.203.3405    010482033405    PIASTA BoWex M-48 L=30 1:10 34,95 B/W WYKONANIE SPECJALNE
01048.203.4402    010482034402    PIASTA BoWex M-48 L=30 1:5 44,4 B/W WYKONANIE SPECJALNE
01048.204.0707    010482040707    PIASTA BoWex 48 L=40 35x2x16x8H DIN5480 K
01048.204.0729    010482040729    PIASTA BoWex 48 L=46 30x2x14x7H DIN5480 K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x5
01048.204.0730    010482040730    PIASTA BoWex 48 L=40 30x2x14x7H DIN5480 K (TSB)
01048.204.0738    010482040738    PIASTA BoWex 48 L=41 35x2x16x8H DIN5480 K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6
01048.204.0746    010482040746    PIASTA BoWex 48 L=50 30x2x14x7H DIN5480 K
01048.204.5513    010482045513    PIASTA BoWex 48 L=50 P558101 16/32 Z=9 PH-S K PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø38x10
01048.204.5519    010482045519    PIASTA BoWex 48 L=50 P567101 16/32 Z=13 PB-S K
01048.204.5522    010482045522    PIASTA BoWex 48 L=50 P561201 16/32 Z=15 PB-BS K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø40x5
01048.204.5706    010482045706    PIASTA BoWex 48 L=50 16/32 Z=15 PB-BS K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø50x6
01048.204.5707    010482045707    PIASTA BoWex 48 L=50 P663301 16/32 Z=21 PA-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x7 Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01048.204.5710    010482045710    PIASTA BoWex 48 L=50 16/32 Z=13 PB-S K PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø40x15 Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01048.204.5716    010482045716    PIASTA BoWex 48 L=50 16/32 Z=23 PD-S K (TSB)
01048.204.5724    010482045724    PIASTA BoWex 48 L=50 12/24 Z=14 PC-S K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø58x5
01048.204.5725    010482045725    PIASTA BoWex 48 L=46 16/32 Z=21 PA-S K (TSB)
01048.204.5730    010482045730    PIASTA BoWex 48 L=47 12/24 Z=14 PC-S K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø64x7,5; Ø42x2
01048.204.5731    010482045731    PIASTA BoWex 48 L=47 12/24 Z=14 PC-S K (TSB)
01048.204.5732    010482045732    PIASTA BoWex 48 L=44 16/32 Z=21 PA-S K (TSB) Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01048.204.5733    010482045733    PIASTA BoWex 48 L=60 16/32 Z=13 PB-S K PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø42x20
01048.204.5734    010482045734    PIASTA BoWex 48 L=60 16/32 Z=15 PB-BS K PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø42x25
01048.204.5735    010482045735    PIASTA BoWex 48 L=50 12/24 Z=17 PS-S (TSB)
01048.204.5739    010482045739    PIASTA BoWex 48 L=60 16/32 Z=13 PB-S K PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø42x25
01048.204.5740    010482045740    PIASTA BoWex 48 L=37 12/24 Z=14 PC-SC K (TSB) 3 ZĘBY USUNIĘTE
01048.204.5749    010482045749    PIASTA BoWex 48 L=38 16/32 Z=15 PB-BS K (TSB) Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01048.204.5753    010482045753    PIASTA BoWex 48 L=45,5 12/24 Z=14 PC-S K
01048.204.5758    010482045758    PIASTA BoWex 48 L=50 12/24 Z=14 PC-S K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x5
01048.205.0006    010482050006    PIASTA BoWex M-48 L=50 K BEZ NACIĘCIA
01048.205.0007    010482050007    PIASTA BoWex M-48 (TSB) K BEZ NACIĘCIA
01048.205.0050    010482050050    PIASTA BoWex M-48 L=50 (22) (TSB)
01048.205.3501    010482053501    PIASTA BoWex M-48 L=50 35H7 BEZ WKRĘTA 1 ZĄB USUNIĘTY
01048.205.3502    010482053502    PIASTA BoWex M-48 L=50 35H7 Z OTWOREM POD KOŁEK I ZAŚLEPKĘ 1 ZĄB USUNIĘTY
01048.206.0047    010482060047    PIASTA BoWex M-48 L=45,5 RU
01048.206.2005    010482062005    PIASTA BoWex M-48 L=43 20H7 Z/W 6P9 PODTOCZENIE SPEC.
01048.501.0050    010485010050    PIASTA BoWex M-48 ST L=60 (OTWÓR WSTĘPNY 10)
01048.504.0027    010485040027    PIASTA BoWex 48 ST L=50 P000206 30x2x14x7H DIN5480 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6
01048.504.0903    010485040903    PIASTA BoWex 48 ST L=41 35x2x16x8H DIN5480 (TSB)
01048.504.0908    010485040908    PIASTA BoWex 48 ST L=35 30x2x14x8H DIN5480 (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6
01048.504.0909    010485040909    PIASTA BoWex 48 ST L=44 35x2x16x8H DIN5480 (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x14
01048.504.5709    010485045709    PIASTA BoWex 48 ST L=44 16/32 Z=13 PB-S K (TSB)
01048.505.0051    010485050051    PIASTA BoWex 48 ST L=50 (OTWÓR WSTĘPNY 13) (TSB)
01048.905.0051    010489050051    PIASTA BoWex M-48 1.4571 ST L=50 (OTWÓR WSTĘPNY 10)
01055.204.0702    010552040702    PIASTA BoWex 55 L=46 30x2x14x7H DIN5480 K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6
01055.204.5702    010552045702    PIASTA BoWex 55 L=50 16/32 Z=15 PB-BS K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø75x5
01055.204.5703    010552045703    PIASTA BoWex 55 L=50 16/32 Z=21 PA-S K (TSB) Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01055.204.5710    010552045710    PIASTA BoWex 55 L=50 12/24 Z=14 PC-SC K (TSB) 3+1 ZĘBY USUNIĘTE PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x7
01055.204.5717    010552045717    PIASTA BoWex 55 L=48 16/32 Z=21 PA-S K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52X6
01055.204.5721    010552045721    PIASTA BoWex 55 L=50 16/32 Z=13 PB-S K (TSB) Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01055.204.5727    010552045727    PIASTA BoWex 55 L=50 12/24 Z=17 PS-S K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø64X7
01055.204.5738    010552045738    PIASTA BoWex 55 L=50 16/32 Z=13 PB-S (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø48X6
01055.204.5901    010552045901    PIASTA BoWex 55 L=50 12/24 Z=14 PC-SC (TSB) 3+1 ZĘBY USUNIĘTE
01055.205.0050    010552050050    PIASTA BoWex 55 L=50 (OTWÓR WSTĘPNY 18,9) K (TSB) BEZ NACIĘCIA
01055.205.1801    010552051801    PIASTA BoWex M-55 L=50 (OTWÓR WSTĘPNY 18,9) (TSB)
01055.504.0901    010555040901    PIASTA BoWex 55 ST L=42 35x2x16x8H DIN5480 (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6
01055.504.5703    010555045703    PIASTA BoWex 55 ST L=50 16/32 Z=21 PA-SC K (TSB) 3+4 ZĘBY USUNIĘTE, Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01055.504.5901    010555045901    PIASTA BoWex 55 ST L=35 16/32 Z=23 PD-S (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø48x15
01055.505.0050    010555050050    PIASTA BoWex 55 ST L=50 (OTWÓR WSTĘPNY 26) (TSB)
01065.040.3025    010650403025    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 65 SD1 30H7 Z TULEJĄ
01065.040.3525    010650403525    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 65 SD1 35H7 Z TULEJĄ
01065.040.4025    010650404025    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 65 SD1 40H7 Z TULEJĄ
01065.040.4825    010650404825    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 65 SD1 48H7 Z TULEJĄ
01065.040.5025    010650405025    ZESPÓŁ ROZŁĄCZNY BoWex 65 SD1 50H7 Z TULEJĄ
01065.100.0000    010651000000    TULEJA BoWex M-65
01065.100.0005    010651000005    TULEJA BoWex M-65 PA12-CF15
01065.100.0020    010651000020    TULEJA BoWex 65 AS
01065.100.0030    010651000030    TULEJA BoWex Spec.I-65
01065.100.0200    010651000200    TULEJA BoWex 65 GT PA12-CF15
01065.120.0000    010651200000    TULEJA BoWex 65 SG/SSR
01065.140.0000    010651400000    TULEJA BoWex SD-65
01065.200.0050    010652000050    PIASTA BoWex M-65 L=55 (OTWÓR WSTĘPNY 21)
01065.200.2200    010652002200    PIASTA BoWex M-65 L=55 22H7
01065.200.2400    010652002400    PIASTA BoWex M-65 L=55 24H7
01065.200.2600    010652002600    PIASTA BoWex M-65 L=55 26H7
01065.200.3000    010652003000    PIASTA BoWex M-65 L=55 30H7
01065.200.3200    010652003200    PIASTA BoWex M-65 L=55 32H7
01065.200.3500    010652003500    PIASTA BoWex M-65 L=55 35H7
01065.200.3800    010652003800    PIASTA BoWex M-65 L=55 38H7
01065.200.4000    010652004000    PIASTA BoWex M-65 L=55 40H7
01065.200.4200    010652004200    PIASTA BoWex M-65 L=55 42H7
01065.200.4500    010652004500    PIASTA BoWex M-65 L=55 45H7
01065.200.4800    010652004800    PIASTA BoWex M-65 L=55 48H7
01065.200.5000    010652005000    PIASTA BoWex M-65 L=55 50H7
01065.200.5400    010652005400    PIASTA BoWex M-65 L=55 54H7
01065.200.5500    010652005500    PIASTA BoWex M-65 L=55 55H7
01065.200.6000    010652006000    PIASTA BoWex M-65 L=55 60H7
01065.200.6500    010652006500    PIASTA BoWex M-65 L=55 65H7
01065.201.0047    010652010047    PIASTA BoWex M-65 L=70 (OTWÓR WSTĘPNY 27)
01065.201.2800    010652012800    PIASTA BoWex M-65 L=70 28H7
01065.201.3000    010652013000    PIASTA BoWex M-65 L=70 30H7
01065.201.3500    010652013500    PIASTA BoWex M-65 L=70 35H7
01065.201.3800    010652013800    PIASTA BoWex M-65 L=70 38H7
01065.201.4000    010652014000    PIASTA BoWex M-65 L=70 40H7
01065.201.4200    010652014200    PIASTA BoWex M-65 L=70 42H7
01065.201.4500    010652014500    PIASTA BoWex M-65 L=70 45H7
01065.201.4800    010652014800    PIASTA BoWex M-65 L=70 48H7
01065.201.5000    010652015000    PIASTA BoWex M-65 L=70 50H7
01065.201.5500    010652015500    PIASTA BoWex M-65 L=70 55H7
01065.201.6000    010652016000    PIASTA BoWex M-65 L=70 60H7
01065.201.6500    010652016500    PIASTA BoWex M-65 L=70 65H7
01065.202.2280    010652022280    PIASTA BoWex M-65 L=55 22,22 G b=4,75
01065.202.2511    010652022511    PIASTA BoWex M-65 L=55 25,40 Hs b=6,35
01065.202.2570    010652022570    PIASTA BoWex M-65 L=55 25,38 Bs b=6,37
01065.202.3150    010652023150    PIASTA BoWex M-65 L=55 31,75 K b=7,93
01065.202.3830    010652023830    PIASTA BoWex M-65 L=55 38,07 C b=9,55
01065.202.4430    010652024430    PIASTA BoWex M-65 L=55 44,45 L b=11,112+0,0635 (ANSI/AGMA 9002-C14 Ø1 3/4"x7/16")
01065.202.5330    010652025330    PIASTA BoWex M-65 L=55 53,975 Pa b=12,7
01065.204.0532    010652040532    PIASTA BoWex 65 L=60 P500301 35x2x16x8H DIN5480 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6
01065.204.0704    010652040704    PIASTA BoWex 65 L=55 35x2x16x8H DIN5480 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6
01065.204.0705    010652040705    PIASTA BoWex 65 L=55 30x2x14x7H DIN5480 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6
01065.204.0710    010652040710    PIASTA BoWex 65 L=55 P500302 40x2x18x8H DIN5480 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø78x6
01065.204.0713    010652040713    PIASTA BoWex 65 L=50 35x2x16x8H DIN5480 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6
01065.204.0714    010652040714    PIASTA BoWex 65 L=55 P500401 45x2x21x7H DIN5480 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø78x6
01065.204.0715    010652040715    PIASTA BoWex 65 L=55 50x2x24x7H DIN5480 K
01065.204.0726    010652040726    PIASTA BoWex 65 L=45 30x2x14x7H DIN5480 K Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01065.204.0734    010652040734    PIASTA BoWex 65 L=44 40x2x18x8H DIN5480 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø90x4
01065.204.5534    010652045534    PIASTA BoWex 65 L=70 P564301 16/32 Z=23 PD-S K PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø60x20
01065.204.5635    010652045635    PIASTA BoWex 65 L=49 P664301 16/32 Z=23 PD-S K Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01065.204.5704    010652045704    PIASTA BoWex 65 L=55 P656201 12/24 Z=14 PC-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x5, Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01065.204.5707    010652045707    PIASTA BoWex 65 L=55 12/24 Z=17 PS-S K
01065.204.5710    010652045710    PIASTA BoWex 65 L=55 P663301 16/32 Z=21 PA-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x5, Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01065.204.5712    010652045712    PIASTA BoWex 65 L=50 16/32 Z=23 PD-S K Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01065.204.5730    010652045730    PIASTA BoWex 65 L=55 16/32 Z=27 PE-S K
01065.204.5731    010652045731    PIASTA BoWex 65 L=55 16/32 Z=23 PD-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6 Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01065.204.5733    010652045733    PIASTA BoWex 65 L=55 16/32 Z=15 PB-BS K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x6
01065.204.5740    010652045740    PIASTA BoWex 65 L=49 12/24 Z=14 PC-S K
01065.204.5750    010652045750    PIASTA BoWex 65 L=49 12/24 Z=14 PC-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x2
01065.204.5764    010652045764    PIASTA BoWex 65 L=65 16/32 Z=19 PZ-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x5, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø65x16, Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01065.204.5783    010652045783    PIASTA BoWex 65 L=48 12/24 Z=14 PC-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø45x7
01065.204.5905    010652045905    PIASTA BoWex 65 L=55 12/24 Z=14 PC-S PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x5
01065.204.5906    010652045906    PIASTA BoWex 65 L=55 16/32 Z=21 PA-S PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x5
01065.205.0007    010652050007    PIASTA BoWex M-65 L=55 (OTWÓR WSTĘPNY 21) K BEZ NACIĘCIA
01065.206.0057    010652060057    PIASTA BoWex M-65 L=64 (OTWÓR WSTĘPNY 27) RU
01065.206.5403    010652065403    PIASTA BoWex M-65 L=50 54 B/W PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE 92H7x10 DO=76 Z=6x11/18
01065.206.5601    010652065601    PIASTA BoWex M-65 L=45 56 B/W PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE 76H7x6 DO=76 Z=6x11/18
01065.230.0050    010652300050    PIASTA BoWex M-65 SSR L=55  (OTWÓR WSTĘPNY 21)
01065.230.4000    010652304000    PIASTA BoWex M-65 SSR L=55 40H7
01065.230.5500    010652305500    PIASTA BoWex M-65 SSR L=55 55H7
01065.500.0050    010655000050    PIASTA BoWex M-65 ST L=55 (OTWÓR WSTĘPNY 26)
01065.500.0051    010655000051    PIASTA BoWex M-65 ST L=55 (OTWÓR WSTĘPNY 17)
01065.501.0050    010655010050    PIASTA BoWex M-65 ST L=70 (OTWÓR WSTĘPNY 26)
01065.504.0031    010655040031    PIASTA BoWex 65 ST L=70 P000301 35x2x16x8H DIN5480 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x5, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø65x25
01065.504.0531    010655040531    PIASTA BoWex 65 ST L=47 P500304 35x2x16x8H DIN5480
01065.504.0709    010655040709    PIASTA BoWex 65 ST L=58 45x2x21x8H DIN5480 (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø78x6
01065.504.0716    010655040716    PIASTA BoWex 65 ST L=55 55x2x26x7H DIN5480
01065.504.0902    010655040902    PIASTA BoWex 65 L=37 30x2x14x7H DIN5480 PODTOCZENIE FAZOWANE 6x45 STOPNI
01065.504.0912    010655040912    PIASTA BoWex 65 ST L=64 P000403 45x2x21x7H DIN5480 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø78x6
01065.504.0914    010655040914    PIASTA BoWex 65 ST L=40 50x1,25x38x7H DIN5480 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø55x15
01065.504.0920    010655040920    PIASTA BoWex 65 ST L=47 40x2x18x7H DIN5480 (TSB 17)  OBUSTRONNE PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø56h9
01065.504.0935    010655040935    PIASTA BoWex 65 ST L=55 P000303 35x2x16x8H DIN5480 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø45x6, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø46x13
01065.504.0936    010655040936    PIASTA BoWex 65 ST L=55 35x2x16x8H DIN5480 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø63x10
01065.504.0937    010655040937    PIASTA BoWex 65 ST L=42 35x2x16x8H DIN5480 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø45x6
01065.504.0945    010655040945    PIASTA BoWex 65 ST L=55 P000304 40x2x18x7H DIN5480 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø78x6
01065.504.0954    010655040954    PIASTA BoWex 65 ST L=40 50x1,25x38x7H DIN5480 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø60x13
01065.504.0967    010655040967    PIASTA BoWex 65 ST L=47 40x2x18x8H DIN548 (TSB)
01065.504.4905    010655044905    PIASTA BoWex 65 L=45 8x32x36 DIN ISO 14 (DIN5462) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x7
01065.504.5519    010655045519    PIASTA BoWex 65 ST L=55 P567101 16/32 Z=13 PB-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø45x5
01065.504.5522    010655045522    PIASTA BoWex 65 ST L=55 P561201 16/32 Z=15 PB-BS K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø40x10
01065.504.5716    010655045716    PIASTA BoWex 65 ST L=55 16/32 Z=21 PA-S K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø55x7
01065.504.5726    010655045726    PIASTA BoWex 65 ST L=50 16/32 Z=23 PD-S K (TSB) Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01065.504.5733    010655045733    PIASTA BoWex 65 ST L=48 16/32 Z=21 PA-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø67x6 Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01065.504.5740    010655045740    PIASTA BoWex 65 ST L=50 16/32 Z=23 PD-S K (TSB) Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01065.504.5746    010655045746    PIASTA BoWex 65 ST L=55 8/16 Z=15 PT-C K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø78x7 2+1 ZĘBY USUNIĘTE
01065.504.5755    010655045755    PIASTA BoWex 65 ST L=45 12/24 Z=14 PC-SC K (TSB) 3+1 ZĘBY USUNIĘTE
01065.504.5758    010655045758    PIASTA BoWex 65 ST L=45 8/16 Z=13 PK-C K (TSB) 1+2 ZĘBY USUNIĘTE
01065.504.5769    010655045769    PIASTA BoWex 65 ST L=45 16/32 Z=21 PA-SC K (TSB) 4+3 ZĘBY USUNIĘTE
01065.504.5776    010655045776    PIASTA BoWex 65 ST L=50 16/32 Z=21 PA-SC K (TSB) 4+3 ZĘBY USUNIĘTE
01065.504.5790    010655045790    PIASTA BoWex 65 ST L=45 12/24 Z=17 PS-S K (TSB)
01065.504.5794    010655045794    PIASTA BoWex 65 ST L=49 12/24 Z=14 PC-S K (TSB)
01065.504.5813    010655045813    PIASTA BoWex 65 ST L=55 8/16 Z=13 PK-S K (TSB)
01065.504.5916    010655045916    PIASTA BoWex 65 ST L=60 16/32 Z=23 PD-S PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø42x10, PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø50x26
01065.504.5932    010655045932    PIASTA BoWex 65 ST L=50 16/32 Z=21 PA-S K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x10 FOSFATOWANA
01065.504.9703    010655049703    PIASTA BoWex 65 ST L=49 16/32 Z=19 PZ-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø52x5 Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01065.504.9705    010655049705    PIASTA BoWex 65 ST L=55 JIS D2001-1959 40x14x2.5 Z=14
01065.505.0006    010655050006    PIASTA BoWex 65 ST L=55 (OTWÓR WSTĘPNY 26) K
01065.506.0002    010655060002    PIASTA BoWex 65 ST L=140 (OTWÓR WSTĘPNY 26)
01065.506.0003    010655060003    PIASTA Bowex M-65 ST L=70 (OTWÓR WSTĘPNY 26) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø85x10 OD STRONY ZĘBÓW, FOSFATOWANA
01065.506.0006    010655060006    PIASTA BoWex M-65 ST L=70 (OTWÓR WSTĘPNY 26) (TSB) K
01065.540.0001    010655400001    PIERŚCIEŃ ROZŁĄCZNY DO BoWex 65 SD
01065.541.0050    010655410050    PIASTA BoWex 65 SD
01065.545.5501    010655455501    PIASTA BoWex 65 SD 55H7
01070.504.5707    010705045707    PIASTA BoWex T 70 ST L=58 8/16 Z=13 PK-S K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø75x6
01070.504.5716    010705045716    PIASTA BoWex T 70 ST L=60 8/16 Z=13 PK-S K (TSB)
01070.504.9703    010705049703    PIASTA BoWex T 70 ST L=60 JIS D2001-1959 40x14x2.5 Z=14 (TSB)
01070.505.0050    010705050050    PIASTA BoWex T 70 ST L=60 (OTWÓR WSTĘPNY 26) (TSB) FOSFATOWANA
01080.100.0005    010801000005    TULEJA BoWex M-80 PA12-CF15
01080.100.0015    010801000015    TULEJA BoWex I-80
01080.100.0020    010801000020    TULEJA BoWex 80 AS
01080.100.0030    010801000030    TULEJA BoWex Spec.I-80
01080.100.0076    010801000076    TULEJA BoWex Spec.I-80 L=75
01080.140.0000    010801400000    TULEJA BoWex SD-80
01080.140.0053    010801400053    TULEJA BoWex SD-80 L=58 spec.
01080.500.0050    010805000050    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 (OTWÓR WSTĘPNY 31)
01080.500.3200    010805003200    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 32H7
01080.500.3800    010805003800    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 38H7
01080.500.4000    010805004000    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 40H7
01080.500.4200    010805004200    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 42H7
01080.500.4500    010805004500    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 45H7
01080.500.4800    010805004800    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 48H7
01080.500.5000    010805005000    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 50H7
01080.500.5400    010805005400    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 54H7
01080.500.5500    010805005500    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 55H7
01080.500.5800    010805005800    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 58H7
01080.500.6000    010805006000    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 60H7
01080.500.6500    010805006500    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 65H7
01080.500.7000    010805007000    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 70H7
01080.500.7500    010805007500    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 75H7
01080.500.8000    010805008000    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 80H7
01080.502.3830    010805023830    PIASTA BoWex I-80 ST L=90 38,07 C b=9,55
01080.504.0547    010805040547    PIASTA BoWex 80 ST L=55 P500405 50x2x24x8H DIN5480 K
01080.504.0703    010805040703    PIASTA BoWex 80 ST L=55 45x2x21x7H DIN5480 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø68x7
01080.504.0713    010805040713    PIASTA BoWex 80 ST L=65 50x2x24x8H DIN5480 K
01080.504.0719    010805040719    PIASTA BoWex 80 ST L=55 45x2x21x7H DIN5480 K
01080.504.0722    010805040722    PIASTA BoWex 80 ST L=52 50x2x24x8H DIN5480 K
01080.504.0725    010805040725    PIASTA BoWex 80 ST L=55 50x2x24x8H DIN5480 K
01080.504.0731    010805040731    PIASTA BoWex 80 ST L=55 35x2x16x8H DIN5480 K
01080.504.0744    010805040744    PIASTA BoWex 80 ST L=65 60x2x28x8H DIN5480 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø65x5
01080.504.0753    010805040753    PIASTA BoWex 80 ST L=53 45x2x21x7H DIN5480 K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø68x6
01080.504.0754    010805040754    PIASTA BoWex 80 ST L=56 50x2x24x8H DIN5480 K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø66x8
01080.504.0758    010805040758    PIASTA BoWex 80 ST L=58 45x2x21x7H DIN5480 K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø78x6
01080.504.0906    010805040906    PIASTA BoWex 80 ST L=58 45x2x21x7H DIN5480
01080.504.0910    010805040910    PIASTA BoWex 80 ST L=65 60x2x28x8H DIN5480 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø65x5; Ø105x7; Ø77x5 FOSFATOWANA
01080.504.0919    010805040919    PIASTA BoWex 80 ST L=68 40x2x18x8H DIN5480 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x10
01080.504.0943    010805040943    PIASTA BoWex 80 ST L=49 40x2x18x8H DIN5480 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø105x7
01080.504.5542    010805045542    PIASTA BoWex 80 ST L=55 P565402 16/32 Z=27 PE-S K
01080.504.5706    010805045706    PIASTA BoWex 80 ST L=55 16/32 Z=23 PD-S K PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø105x16,5
01080.504.5710    010805045710    PIASTA BoWex 80 ST L=55 16/32 Z=23 PD-S K
01080.504.5711    010805045711    PIASTA BoWex 80 ST L=55 12/24 Z=14 PC-S K PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø50x5 Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01080.504.5713    010805045713    PIASTA BoWex 80 ST L=55 8/16 Z=13 PK-S K
01080.504.5719    010805045719    PIASTA BoWex 80 ST L=52 8/16 Z=13 PK-S K (TSB)
01080.504.5736    010805045736    PIASTA BoWex 80 ST L=52 16/32 Z=27 PE-S K (TSB)
01080.504.5738    010805045738    PIASTA BoWex 80 ST L=61 16/32 Z=27 PE-S K (TSB) PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø60x8 Z WEWNĘTRZNYM PIERŚCIENIEM OSADCZYM
01080.504.5746    010805045746    PIASTA BoWex 80 ST L=65 10/20 Z=17 PV-C K (TSB) 2+1 ZĘBY USUNIĘTE
01080.504.5754    010805045754    PIASTA BoWex 80 ST L=52 8/16 Z=15 PT-C K (TSB) 2+1 ZĘBY USUNIĘTE
01080.504.5779    010805045779    PIASTA BoWex 80 ST L=55 12/24 Z=17 PS-S K
01080.504.5794    010805045794    PIASTA BoWex 80 ST L=59 8/16 Z=13 PK-S K (TSB)
01080.504.5796    010805045796    PIASTA BoWex 80 ST L=48 16/32 Z=23 PD-S K PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø105x10,5
01080.504.5797    010805045797    PIASTA BoWex 80 ST L=63 8/16 Z=15 PT K
01080.504.9709    010805049709    PIASTA BoWex 80 ST L=90 JIS D2001-1959 47,5x17x2,5 K PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø52x20
01080.504.9710    010805049710    PIASTA BoWex 80 ST L=53 JIS D2001-1959 40x14x2,5 K
01080.504.9711    010805049711    PIASTA BoWex 80 ST L=55 JIS D2001-1959 40x14x2,5 K PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø42x10
01080.506.0002    010805060002    PIASTA BoWex I-80 ST L=70 (OTWÓR WSTĘPNY 31)
01080.506.0003    010805060003    PIASTA BoWex I-80 ST L=55 (OTWÓR WSTĘPNY 31)
01080.506.0006    010805060006    PIASTA BoWex I-80 ST L=55 (OTWÓR WSTĘPNY 31) K BEZ NACIĘCIA
01080.506.0007    010805060007    PIASTA BoWex I-80 ST L=70 (OTWÓR WSTĘPNY 31) K
01080.506.0051    010805060051    PIASTA BoWex I-80 ST L=65 (OTWÓR WSTĘPNY 31) (TSB)
01080.506.0053    010805060053    PIASTA BoWex I-80 ST L=65 (OTWÓR WSTĘPNY 31) (TSB) K
01080.540.0001    010805400001    PIERŚCIEŃ ROZŁĄCZNY DO BoWex 80 SD
01080.540.0050    010805400050    PIASTA BoWex 80 SD
01100.100.0015    011001000015    TULEJA BoWex I-100
01100.100.0020    011001000020    TULEJA BoWex 100 AS
01100.100.0030    011001000030    TULEJA BoWex Spec.I-100
01100.140.0000    011001400000    TULEJA BoWex SD-100
01100.500.0050    011005000050    PIASTA BoWex 100 ST L=110 (OTWÓR WSTĘPNY 38)
01100.500.4500    011005004500    PIASTA BoWex 100 ST L=110 45H7
01100.500.5000    011005005000    PIASTA BoWex 100 ST L=110 50H7
01100.500.8000    011005008000    PIASTA BoWex 100 ST L=110 80H7
01100.500.8500    011005008500    PIASTA BoWex 100 ST L=110 85H7
01100.504.0717    011005040717    PIASTA BoWex 100 42CrMo4V L=62 60x2x28x8H DIN5480 K
01100.504.0723    011005040723    PIASTA BoWex 100 42CrMo4V L=64 50x2x24x8H DIN5480 K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø100x10
01100.504.0726    011005040726    PIASTA BoWex 100 42CrMo4V L=62 60x2x28x8H DIN5480 K PODTOCZENIE WNĘTRZNE Ø75x2
01100.504.0727    011005040727    PIASTA BoWex 100 42CrMo4V L=55 45x2x21x7H DIN5480
01100.504.5709    011005045709    PIASTA BoWex 100 ST L=55 8/16 Z=13 PK-S K
01100.504.5716    011005045716    PIASTA BoWex 100 ST L=70 16/32 Z=27 PE-S K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø108x8
01100.504.5730    011005045730    PIASTA BoWex 100 ST L=70 8/16 Z=15 PT-C K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø114x6  2+1 ZĘBY USUNIĘTE
01100.504.5749    011005045749    PIASTA BoWex 100 ST L=58 8/16 Z=15 PT-C K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø72x16  2+1 ZĘBY USUNIĘTE
01100.504.5755    011005045755    PIASTA BoWex 100 ST L=56 8/16 Z=15 PT-C K (TSB) 2+1 ZĘBY USUNIĘTE
01100.504.5760    011005045760    PIASTA BoWex 100 ST L=70 8/16 Z=15 PT-C K PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø85x6  2+1 ZĘBY USUNIĘTE
01100.505.0051    011005050051    PIASTA BoWex 100 ST L=110 (OTWÓR WSTĘPNY 30)
01100.505.6009    011005056009    PIASTA BoWex 100 ST L=110 60H7 PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø75x10
01100.506.0006    011005060006    PIASTA BoWex 100 ST L=70 BEZ NACIĘCIA (OTWÓR WSTĘPNY 38)
01100.506.0007    011005060007    PIASTA BoWex 100 ST L=65 (OTWÓR WSTĘPNY 38) (TSB) K
01100.506.0051    011005060051    PIASTA BoWex 100 ST L=70 (OTWÓR WSTĘPNY 38)
01100.506.0052    011005060052    PIASTA BoWex 100 ST L=65 (OTWÓR WSTĘPNY 38) (TSB)
01100.540.0001    011005400001    PIERŚCIEŃ ROZŁĄCZNY DO BoWex 100 SD
01100.540.0050    011005400050    PIASTA BoWex 100 SD (OTWÓR WSTĘPNY 38)
01100.540.8500    011005408500    PIASTA BoWex 100 SD 85H7
01125.100.0015    011251000015    TULEJA BoWex I-125
01125.140.0000    011251400000    TULEJA BoWex SD-125
01125.500.0050    011255000050    PIASTA BoWex I-125 ST L=140 (OTWÓR WSTĘPNY 44)
01125.500.1000    011255001000    PIASTA BoWex I-125 ST L=140 100H7
01125.500.7000    011255007000    PIASTA BoWex I-125 ST L=140 70H7
01125.500.7800    011255007800    PIASTA BoWex I-125 ST L=140 78H7
01125.500.8000    011255008000    PIASTA BoWex I-125 ST L=140 80H7
01125.500.8500    011255008500    PIASTA BoWex I-125 ST L=140 85H7
01125.504.0908    011255040908    PIASTA BoWex 125 ST L=60 60x2x28x8H DIN5480 OBUSTRONNE PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE
01125.504.5711    011255045711    PIASTA BoWex 125 ST L=70 8/16 Z=15 PT-C K  2+1 ZĘBY USUNIĘTE
01125.504.5722    011255045722    PIASTA BoWex 125 ST L=80 N 8/16 PT Z=15 PODTOCZENIE ZEWNĘTRZNE Ø57,5x10; Ø100x10
01125.505.0051    011255050051    PIASTA BoWex 125 SD L=140 (OTWÓR WSTĘPNY 44)
01125.506.0050    011255060050    PIASTA BoWex I-125 ST L=80 (OTWÓR WSTĘPNY 44)
01125.540.0001    011255400001    PIERŚCIEŃ ROZŁĄCZNY DO BoWex 125 SD
01150.500.0050    011505000050    PIASTA BoWex I-150 ST L=150 (OTWÓR WSTĘPNY 44)
01200.505.0050    012005050050    PIASTA BoWex I-200 ST L=175 (OTWÓR WSTĘPNY 47) (TSB)
01200.506.1002    012005061002    PIASTA BoWex 200 ST L=160 100H7 (TSB) PODTOCZENIE WEWNĘTRZNE Ø130x17
01900.305.8251    019003058251    OSŁONA KUBOTA F94/5.6-106,4x2x10/82,55
01900.311.8251    019003118251    OSŁONA KUBOTA F94/11-32.7x96.2x71.5x4xM8/36.5
01900.599.0701    019005990701    "REDUKCJA 36,5x70x3"
01900.599.2401    019005992401    "REDUKCJA 165x240x8"
01903.611.0365    019036110365    OSŁONA KUBOTA-03 50/11-71,5x96,2x32,7x4xM8/36,5 50
01905.300.0001    019053000001    OSŁONA KUBOTA 05 Z OTWOREM WSTĘPNYM 70mm
01905.305.1016    019053051016    OSŁONA KUBOTA 05GG/100/39-146x4xM12 101,6
01910.312.2301    019103122301    OSŁONA SAE-1/22/12-317,5x4xM20/165,1 L=28
01920.512.1520    019205121520    OSŁONA SAE-2 D4L/D2L 12.7/12-228x6x6xM16/152.4 20mm
01920.512.1522    019205121522    OSŁONA SAE-2 12.7/12-228.6x4xM20/152.4
01920.512.1652    019205121652    OSŁONA SAE-2 12.7/12-317.5x4xM20/165.1
01930.500.0002    019305000002    OSŁONA SAE-3 (75)
01930.505.1016    019305051016    OSŁONA Z PRZYŁĄCZEM SAE-3 B-2
01930.505.1273    019305051273    OSŁONA SAE-3 SAE/3/10/5.6-181x2xM16/127
01930.507.1270    019305071270    OSŁONA SAE-3 10/7-181x2xM16/127
01930.512.0801    019305120801    OSŁONA SAE-3 9/12-113x4xM12/80
01930.512.1273    019305121273    OSŁONA SAE-3S/9/12-162x4xM12/127
01930.512.1520    019305121520    OSŁONA SAE-3 9/12-228,6x4xM16/152,4G8
01940.305.1011    019403051011    OSŁONA SAE-4 SAE4/35/5.6-146X2XM12/101,6 MALOWANA
01940.305.1015    019403051015    OSŁONA SAE-4S 35/5.6-146X2XM12/101,6 OCYNKOWANA
01940.305.1016    019403051016    OSŁONA SAE-4 35/5.6-146x2xM14/101.6
01940.305.1270    019403051270    OSŁONA SAE-4 35/5.6-181x2xM16/127 35mm
01940.305.1273    019403051273    OSŁONA SAE-4 38/5.6-181x2xM16/127
01940.307.1013    019403071013    OSŁONA SAE-4 SAE-4S 35/7-146X2XM12/101,6
01940.311.0509    019403110509    OSŁONA SAE-4 35/11-42,9x128x98,4x4xM10/50,8 35mm
01940.312.1272    019403121272    OSŁONA SAE-4 38/12-162x4xM12/127
01940.500.0001    019405000001    OSŁONA SAE-4 (70)
01940.505.1010    019405051010    OSŁONA SAE-4/9/5.6-146x2xM12/101.6 14mm
01940.509.1270    019405091270    OSŁONA SAE4/9/5.6-181X2XM16/127 14mm
01940.512.1270    019405121270    OSŁONA SAE-4 9/12-162x4xM12/127 14mm
01940.512.1523    019405121523    OSŁONA SAE-4 10/12-228,6x4xM20/152,4 13mm
01943.305.1013    019433051013    OSŁONA SAE-4.3 22/5.6/146x2xM12/101,6G8
01943.305.1270    019433051270    OSŁONA SAE-4.3 24/5.6/181x2xM16/127
01950.305.0821    019503050821    OSŁONA SAE-5 24/5.6-106,4x2xM10/82,55G8
01950.305.1011    019503051011    OSŁONA SAE-5 24/5.6-146x2xM12/101,6
01950.305.1024    019503051024    OSŁONA SAE-5 S/25/5.6-146x2xM14/101,6
01950.500.0002    019505000002    OSŁONA SAE-5 (25)
01950.505.1010    019505051010    OSŁONA SAE-5 9/5.6-146x2xM12/101,6 14mm
01950.505.1271    019505051271    OSŁONA SAE-5 9/5.6-181x2xM16/127 14mm
01950.511.0362    019505110362    OSŁONA SAE-5 9/11-32,5x96X71,5x4xM8/36,5
01951.305.1012    019513051012    OSŁONA SAE-5.1S/40/5-146x8xM14/101,6
01951.305.1014    019513051014    OSŁONA SAE-5.1-1/5.6-146x2xM14/101,6
01951.305.1276    019513051276    OSŁONA SAE-5.1S-1/333/5-181x2xM16/127G8